เกี่ยวกับเรา

30

YEARS
OF EXPERIENCE

ด้วยประสบการณ์เกือบ 40 ปี และกำลังการผลิตครั่งเม็ดกว่า 2,000 ตัน และ เชลแลคกว่า 400 ตันต่อปี บริษัท นอร์ทเทอร์น สยามซีดแลค จำกัด ภายใต้ชื่อการค้า นอร์ทเทอร์นเชลแลค (Northern Shellac) เป็นผู้นำทางด้านการผลิตครั่งเม็ด และ เชลแลค สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมไม้ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและส่งออก โดยมีกลุ่มลูกค้ามากมาย ทั้งในประเทศ อเมริกา แคนนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน เรามุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพและตรงเวลาที่กำหนด
เชลแลค
Shellac is a natural resin, it is safe and edible. FDA (U S Food and Drug Administration) and EFSA (European Food Safety Authority) approve shellac as a safety material.
ข่าวสาร