เชลแลคน้ำทาไม้ สีใส
เชลแลคน้ำทาไม้ สีใส
เชลแลคน้ำทาไม้ สีธรรมชาติ
เชลแลคน้ำทาไม้ สีธรรมชาติ
เชลแลคน้ำชนิดสกัดแวกซ์ออก
เชลแลคน้ำชนิดสกัดแวกซ์ออก
เชลแลคเกล็ดสีน้ำตาล
เชลแลคเกล็ดสีน้ำตาล
เชลแลคเกล็ดสีส้ม
เชลแลคเกล็ดสีส้ม
เชลแลคเกล็ดสีเหลืองอ่อน
เชลแลคเกล็ดสีเหลืองอ่อน
ครั่งเม็ด
ครั่งเม็ด
ครั่งเม็ด (สีอ่อน)
ครั่งเม็ด (สีอ่อน)
Lac dye (Food grade) สีแดงจากครั่ง
Lac dye (Food grade) สีแดงจากครั่ง