ใหม่
9 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
ต้อนรับคณะจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำโดยท่านศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง เพื่อเยี่ยมชมดูงาน และหารือเรื่อง..
ใหม่
18 ธันวาคม 2563
สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันวิ่ง "ลำปางมาราธอน"
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ Kleanness ได้ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันวิ่ง "ลำปางมาราธอน" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ถ..
ใหม่
5 กุมภาพันธ์ 2563
8 มิถุนายน 2562
งานมิตติ้งกลุ่มช่างรีโนเวท ครั้งที่ 5 28/4/62
Work Shop ไปกับนอร์ทเทอร์นเชลแลค
8 มิถุนายน 2562
ช่างไม้จิตอาสา
รวมพลคน(จริง)ใจอาสาปีที่ 5 จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกงานไม้ศิษย์เอก ศาลายา
8 มิถุนายน 2562
บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด 15/10/61
"Workshop" ไปกับนอร์ทเทอร์นเชลแลค
8 มิถุนายน 2562
บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด 9/9/2561
Workshop ไปกับนอร์ทเทอร์นเชลแลค
ใหม่
12 กุมภาพันธ์ 2561
การเข้าร่วมงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ..