เกี่ยวกับเรา
        ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และกำลังการผลิตครั่งเม็ดกว่า 2,000 ตัน และ เชลแลคกว่า 400 ตันต่อปี บริษัทนอร์ทเทอร์นสยาม ซีดแลค จำกัด ภายใต้ชื่อการค้า นอร์ทเทอร์นเชลแลค (Northern Shellac) เป็นผู้นำทางด้านการผลิตครั่งเม็ดและเชลแลคสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมไม้ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออก โดยมีกลุ่มลูกค้ามากมาย ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน เรามุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและตรงเวลาที่กำหนด

 

วิสัยทัศน์               

        เป็นผู้นำในการผลิตครั่งเม็ด (Seedlac) เชลแลค (Shellac) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากครั่งในตลาดโลก ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดรวมทั้งพัฒนาแหล่งวัตถุดิบและการใช้ประโยชน์จากครั่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ

 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพและทีมงานมืออาชีพ 

        สิ่งที่เราคำนึงถึงเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ คุณภาพและมาตรฐาน ที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

 

WHY CHOOSE US