ภาพประกอบ
เชลแลคน้ำชนิดสกัดแวกซ์ออก

สารละลายเชลแลค เกรดอาหาร

        สารเคลือบผลไม้ที่นิยมมากในปัจจุบันคือ เชลแลค (Shellac)  เกรดอาหารเป็นสารประเภทไขมันสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย  สารเคลือบผิวแต่ละสูตรหรือแต่ละชนิดต้องมีการนำสารจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์มาผสมกับสารเคมีซึ่งเป็นตัวทำละลายเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบผลไม้

        การใช้สารเคลือบผิวกับผลไม้ทำให้คงความสด เนื่องจากสารเคลือบผิวช่วยลดอัตราการคายน้ำออกจากผิวของผลและลดอัตราการหายใจ  นอกจากนี้ยังทำให้ผิวของผลไม้มีความมันวาวสวยงามและสามารถป้องกัน  การทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ได้อีกด้วยแต่การเคลือบผิวทำให้เกิดการลดอัตราแลกเปลี่ยนก๊าซภายในและภายนอกผลปริมาณก๊าซออกซิเจนภายในผลลดลงเนื่องจากถูกนำไปใช้ขบวนการหายใจมีการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นภายในผลการเก็บรักษาผลไม้ที่ผ่านการเคลือบผิวไว้ในสภาพอุณหภูมิสูงหรือเก็บรักษานานเกินไปจะทำให้เกิดขบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนขึ้น  ทำให้เกิดเอทานอลซึ่งเป็นผลิตผลที่เกิดจากขบวนการดังกล่าวสะสมในผล ทำให้คุณภาพและรสชาติเสียไป