ต้อนรับคณะจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
9 พฤษภาคม 2565
535

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ทางบริษัท นอร์ทเทอร์น สยามซีดแลค จำกัด นำโดย คุณอภิชัย สัชฌะไชย
ต้อนรับคณะจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
นำโดยท่านศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง เพื่อเยี่ยมชมดูงาน และหารือเรื่องการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมครั่งไทย
#ลำปางเมืองครั่ง