สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันวิ่ง "ลำปางมาราธอน"
18 ธันวาคม 2563
3,243

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ Kleanness ได้ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันวิ่ง "ลำปางมาราธอน" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ถนนดวงรัตน์ จังหวัดลำปาง 
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ผ่านการท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคตต่อไป