ช่างไม้จิตอาสา
8 มิถุนายน 2562
4,974

ช่างไม้จิตอาสา จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกงานไม้ศิษย์เอก ศาลายา เพื่อสร้างโต๊ะเรียนหนังสือ เก้าอี้ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน