โครงการฟาร์มวัวเนื้อโคขุน คุณภาพสูง
11 กรกฎาคม 2560
7,228

โครงการฟาร์มวัวเนื้อโคขุน คุณภาพสูง 

        สืบเนื่องจาก บริษัทนอร์ทเทอร์นสยาม ซีดแลค จำกัด สามารถที่จะผลิตหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์คุณภาพสูงจำนวนมาก จึงได้เริ่มโครงการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เนื้อโคขุน คุณภาพสูงขึ้นโดยได้เน้นทางสายพันธุ์ผสมชาร์โรเลย์ซึ่งเป็นสายพันธุ์เนื้อคุณภาพสูง ตัวโต และมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อมาก
        ปัจจุบันทางบริษัทมีวัวในฟาร์มทั้งหมดกว่า 150 ตัว และกำลังมีแผนที่จะพัฒนาขยายไปถึง 300 ตัวภายในปี 2560