เชลแลค
24 มีนาคม 2560
7,072

เชลแลค         

        เชลแลคเป็นผลผลิตที่ได้มาจาก ครั่ง ครั่งคือยางหรือชันชนิดหนึ่ง แมลงครั่งจะอาศัยตามกิ่งไม้  ต้นจามจุรี ต้นก้ามปู ลิ้นจี่ เพื่อเพาะเลี้ยงครั่ง ส่วนแหล่งเพาะปลูกครั่งไทย อยู่แถบภาคเหนือและภาคอีสาน แต่จะมีมากในภาคเหนือถึงร้อยละ 70 และจังหวัดลำปางก็เป็นศูนย์การค้าครั่งของไทย เนื่องจากมีโรงงานมากถึง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 ของทั้งประเทศ สาเหตุที่นำครั่งมาผลิตเป็น “เชลแลค” เนื่องจากครั่งมีคุณสมบัติยึดเกาะพื้นผิวเกือบจะทุกชนิด มีความมันวาว ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและที่สำคัญ เป็นสารจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ และสามารถรับประทานได้

        คุณสมบัติดังกล่าวทำให้เชลแลคมีการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยาและการแพทย์เพื่อใช้ในการเคลือบยา ส่วนผสมของเครื่องสำอางและสารที่ใช้ทางทันตกรรม อุตสาหกรรมอาหารสำหรับการเคลือบอาหารบางประเภท อุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับการเคลือบผลไม้ รวมถึงงานเคลือบไม้เพื่อใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ในส่วนอุตสาหกรรมยานั้นถูกนำมาใช้ในการเคลือบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ การเคลือบเพื่อหวังผลในแง่การป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เช่น ในกรณีของการเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในเม็ดยาในกระบวนการเคลือบน้ำตาล และการเคลือบเอนเทอริกหรือการเคลือบเพื่อให้ยาแตกตัวในลำไส้

        1. เชลแลคผลิตจาก " ครั่ง " เป็นสารจากธรรมชาติที่มีการใช้ในการเคลือบผิวไม้ให้สวยงามและคงทนตั้งแต่อดีต มีความปลอดภัยสูง ทั้งยังผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกาให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาได้
        2. เชลแลคน้ำสามารถซึมลึกลงในเนื้อไม้ได้ดีกว่าสารรองพื้นสังเคราะห์ชนิดอื่น ๆ จึงสามารถป้องกันความชื้น แสงแดด และสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า
        3. เชลแลคน้ำมีลักษณะโปร่งใส เมื่อทาลงบนผิวไม้แล้ว ก็ยังสามารถเห็นลายไม้เดิมอย่างเด่นชัด ทำให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ไม่มันวาวเกินไป เหมือนเคลือบด้วยพลาสติก

 

ภาพประกอบ