เชลแลคเกล็ดสีน้ำตาล
เชลแลคเกล็ดสีน้ำตาล
เชลแลคเกล็ดสีส้ม
เชลแลคเกล็ดสีส้ม
เชลแลคเกล็ดสีเหลืองอ่อน
เชลแลคเกล็ดสีเหลืองอ่อน