ใหม่
5 กุมภาพันธ์ 2563
8 มิถุนายน 2562
งานมิตติ้งกลุ่มช่างรีโนเวท ครั้งที่ 5 28/4/62
Work Shop ไปกับนอร์ทเทอร์นเชลแลค
8 มิถุนายน 2562
ช่างไม้จิตอาสา
รวมพลคน(จริง)ใจอาสาปีที่ 5 จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกงานไม้ศิษย์เอก ศาลายา
8 มิถุนายน 2562
บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด 15/10/61
"Workshop" ไปกับนอร์ทเทอร์นเชลแลค
8 มิถุนายน 2562
บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด 9/9/2561
Workshop ไปกับนอร์ทเทอร์นเชลแลค
ใหม่
12 กุมภาพันธ์ 2561
การเข้าร่วมงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ..
ใหม่
25 ธันวาคม 2560
งานทำบุญ "เปิดโรงงานใหม่" 23/12/2560
ทาง บริษัทนอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเราในวันทำบุญ "เปิดโรงงานใหม่" ของบริษัท
ใหม่
30 กันยายน 2560
โครงการจิตอาสา
"จิตอาสา" หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม เริ่มที่คุณ..