ใหม่
12 กุมภาพันธ์ 2561
การเข้าร่วมงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ..
ใหม่
25 ธันวาคม 2560
งานทำบุญ "เปิดโรงงานใหม่" 23/12/2560
ทาง บริษัทนอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเราในวันทำบุญ "เปิดโรงงานใหม่" ของบริษัท
ใหม่
30 กันยายน 2560
โครงการจิตอาสา
"จิตอาสา" หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม เริ่มที่คุณ..
22 พฤศจิกายน 2559
โครงการ Zero Waste ด้วย หญ้าเนเปียร์
โครงการ Zero Waste ด้วย หญ้าเนเปียร์
7 กรกฎาคม 2560
โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการแปรรูปและการเพาะเลี้ยงครั่ง
โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการแปรรูปและการเพาะเลี้ยงครั่ง
11 กรกฎาคม 2560
โครงการวิจัยต้นไม้สายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพาะเลี้ยงครั่ง
โครงการวิจัยต้นไม้สายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพาะเลี้ยงครั่ง
11 กรกฎาคม 2560
โครงการฟาร์มวัวเนื้อโคขุน คุณภาพสูง
โครงการฟาร์มวัวเนื้อโคขุน คุณภาพสูง